پروژه های ما

پروژه های اجرایی از سال ۶۵ تا ۹۹

پروژه های ما از سال ۶۵ تا ۹۹

تعمیرات قالبهای لوله ریزی
افزايش تافنس درسيم های تو پودری مقاوم به خستگی حرارتی حاوی cr و mo تا 120j در درجه حرارت محیط
ترمیم قالبهای لوله ریزی چدن نشکن
بهينه سازی پروسه ها ومواد جوشکاری ترميم قالبهای فولادی لوله ريزی گريز ازمرکز در خطوط توليد لوله های چد نی نشکن
سد کارون ۳ و ۴
تدوين دانش فنی توليد ميلگردهای پيش تنيده کاربردی در سد کارون 3و4
افزایش عمر تیغه های آسیاب
انتخاب وبهينه سازی متريال مناسب کاربيدهای تنگستن جهت افزايش عمر کاری تيغه های آسياب کاربردی در معادن گل کهر
تولید ورق های کروم بالا
توليد ورقهای کروم(C=5 Cr=35) بالا Arc Open از طریق روش جوشکاری با سیم های توپودری
اتصال چدن های نشکن
تدوين دانش توليداتصالات چدن نشکن بروش جوشکاری MIG کاربردی در خطوط آبرسانی
تدوین دانش فنی غلطک های چدن صنایع نورد
تحقيق وتوليد غلطکهای چدن آسيکولار مورد مصرف درنورد گرم ميلگردهای فولادی وبازسازی اين غلطکها بوسيله جوشکاری
نشکن سازی با روش کورد وایر
تدوین و احرای دانش فنی نشکن سازی مذاب ازطريق injection سیم های حاوی منیزیم با درصدهای مختلف برای اولین بار در ایران در دهه۶۰
افزایش عمر قطعات صنعتی
افزايش عمر کاری قطعات فولادی چدنی از طريق استفاده از متريال جوش سخت در صنايع مختلف
تولید شمش های الیاژی
توليد شمشهای آلياژی حاوی عناصر ميکرو آلياژ بوردار کاربردی در توليد ورقهای استحکام بالا درماشين آلات راهسازی
تدوین دانش فنی آب بندی شیرهای چدنی پروانه ای و یک طرفه
انتخاب وبهينه سازی کيفی واقتصادی مواد جوشکاری مناسب جهت آب بندی در شيرآلات کاربردی در صنايع نفت وآبرسانی
بهینه سازی خواص مکانیکی جوش های زیر پودری
افزايش استحکام کششی وتافنس رسوب جوش در روش زير پودری از طريق ازدياد عناصر آلياژی وميکرو آلياژ در پودرهای کاربردی در پروسه submerge
بازسازی و تعمیرات اساسی قالبهای لوله ریزی
بازسازی سرتاسری قالبهای لوله ريزی گريز از مرکز خارج شده ازخط توليد از طريق جوشکاری زير پودری
نشکن سازی با روش غوطه وری در منیزیم خالص
نشکن سازی مذاب چدن نشکن از طريق روش غوطه وری منيزيم خالص
تدوین دانش فنی تولید قطعات آلیاژی در ماشین الات راهسازی
توليد قطعات مختلف فولادی آلياژی واستحکام بالا در ماشين آلات راهسازی در داخل کشور به منظور خود کفايی نهايی
بازسازی قطعات صنایع سیمان
تحقيق دربازسازی قطعات سايشی وماشين آلات خطوط سيمان وغلطکهای عمودی (vertical mill)
تدوین دانش فنی جوشکاری لوله های چدنی مقاوم به زلزله
تحقيق و توليد لوله های آبرسانی ضد زلزله به روش MIG و سیم های Ni-Fe
بازسازی تیغه های میکسر
بازسازی تيغه های ميکسرهای خردکننده لاستيک های فرسوده
بهینه سازی پودرهای کاربید تنگستن
تحقيق وبهينه سازی سيم ها وپودرهای کاربيدی تنگستن مورد استفاده در صنايع آجرسازی